SISSEJUHATUS

 

Sellel lehel (koos seal mainitud dokumentidega) on esitatud tingimused, mille alusel me tarnime teile mis tahes toodet („Tooted“), mis on loetletud meie veebisaidil www.furniteco.ee („meie sait“). Palume teid need tingimused tähelepanelikult läbi lugeda ja veenduda, et te neist aru saate, enne mis tahes kaupade tellimist meie saidil. Kauba tellimisel väljendate te samas nõusolekut järgida neid tingimusi. Te võite sätted ja tingimused kõigepealt läbi vaadata ja need siis välja trükkida edasiseks uurimiseks ja kasutuseks.

 

Vajutage nupule kirjaga „Aktsepteerin tingimused“, et tingimusi tellimuse vormistamisel aktsepteerida. Kui te tingimusi ei aktsepteeri, EI saa te kaupu meie saidil tellida.

 

KÜSIMUSED

 

Kui teil tekib nende tingimustega seoses küsimusi, siis võtke palun meiega e-posti info@furniteco.ее teel ühendust.

 

MEIE FIRMAST

 

1: www.furniteco.ее saiti haldab kaubamärk Furniteco („meie“).

 

ÜKSIKASJAD TEIE KOHTA

 

2: Esitades tellimuse läbi meie saidi, kinnitate te, et:

 

(a) te olete juriidiliselt õigusvõimeline sõlmima kohustavaid lepinguid;

 

(b) te olete vähemalt 18-aastane;

 

3: Kõik teie toimingud saidiga sooritatakse teie vastutusel.

 

KUIDAS SÕLMITAKSE TEIE- JA MEIEVAHELINE LEPING

 

4.1 Pärast tellimuse esitamist saate te meilt e-kirja kinnitusega, et me saime teie tellimuse kätte. See aga ei tähenda, et teie tellimus on vastu võetud. Teie tellimus kujutab endast ettepanekut osta meilt kaupa. Kõik tellimused kuuluvad aktsepteerimisele ja me kinnitame sellise aktsepteerimise, saates teile e-kirja kauba väljasaatmise kinnitusega („Väljasaatmise kinnitus“). Me jätame endale õiguse iga tellimuse täies ulatuses või osaliselt tagasi lükata. Meievaheline leping („Leping“) sõlmitakse alles pärast seda, kui me oleme teile saatnud Väljasaatmise kinnituse.

 

4.2 Leping puudutab vaid neid kaupu, mille väljasaatmist me kinnitasime Väljasaatmise kinnituses. Me pole kohustatud tarnima teile mis tahes muid kaupu, mis võivad olla teie tellimuse osaks, kuni selliste kaupade väljasaatmist ei kinnita eraldi Väljasaatmise kinnitus.

 

MEIE STAATUS

 

5.1 Pöörake tähelepanu asjaolule, et mõnel juhul võtame me tellimusi vastu vahendajatena kõrvaliste müüjate nimel. Selle tulemusel saadud juriidilise lepingu sõlmite te kõrvalise müüjaga, ja selle sätteid ja tingimusi reguleerib nimetatud kõrvaline müüja, millest ta teid ise teavitab. Teil tuleb tähelepanelikult tehingule rakenduvate tingimustega tutvuda.

 

5.2 Me võime samuti paigutada oma saidile viiteid muude ettevõtete veebilehtedele, sõltumata sellest, kas need on või ei ole meiega seotud.

 

Me ei saa anda ühtegi garantiid, et kaubad, mida te ostate kõrvalistelt müüjatelt läbi meie saidi või ettevõtetelt, mille saidile me oma saidil viitame, on rahuldava kvaliteediga ja me KEELDUME kategooriliselt ükskõik millistest sellistest garantiidest.

 

See VASTUTUSEST KEELDUMINE ei mõjuta teie seaduslikke õigusi kõrvalise müüja suhtes.

 

Kui teil läheb vaja infot oma seaduslike õiguste kohta, tuleb teil pöörduda kohalikku kaubastandardite büroosse või kodanike konsultatsioonibüroosse.

 

Me teavitamine teid, et kui tehingusse kaasatakse kolmas isik, siis võime me avaldada kõrvalisele müüjale teie isiklikku informatsiooni, mis selle tehinguga seondub.

 

ANNULLEERIMISE ÕIGUSED

 

6.1 Te võite lepingu üles ütelda igal ajal neljateistkümne kalendripäeva jooksul alates päevast, mis järgneb kauba kättesaamise päevale. Sel juhul hüvitatakse teile täielikult vaid kauba eest makstud summa (kohaletoimetamise maksumust ei hüvitata, kui see säte kehtib), lõivude mahaarvamisega vastavalt meie tagastamise poliitikale (nagu esitatud allpool p 10).

 

6.2 Te võite lepingu üles ütelda neljateistkümne tööpäeva jooksul alates kohaletoimetamise hetkest, kui kohaletoimetatud kaubad osutuvad ülevaatusel defektseks. Sellisel juhul saate te kaupade maksumuse täieliku hüvitise vastavalt meie tagastamise poliitikale (esitatud allpool p 10). Tellimusel valmistatud kaubad võib annulleerida vaid sel juhul, kui teie tellimus ei olnud vabrikus planeeritud, kui tellimus on planeerimise staadiumis, kooskõlastatud ja makstud deposiite aga ei tagastata. Kui teie tellimus pole vabrikus veel planeerimisse läinud, on teil õigus oma deposiidi täielikule hüvitamisele, ja see makstakse välja seitsme tööpäeva jooksul teie annulleerimise laekumise hetkest arvates.

 

6.3 Et leping üles ütelda, peate te sellest teatama e-posti teel aadressil return@furniteco.ee. Tagastus tuleb teha võimalikult kiiresti, kasutades meie valitud kullerit. Teil on juriidiline kohustus kaupade eest nõuetekohaselt hoolt kanda seni, kuni need on teie käsutuses. Kui te seda nõuetekohast hoolt ei kanna, võib meil tekkida õigus esitada teile hagi kompenseerimiseks.

 

6.4 Kõik kaubad, mis on tagastatud vastavalt käesolevate tingimuste p 6, peavad olema algseisundis, originaalpakendis ja töökindlalt kleeplindiga üle tõmmatud.

 

6.5 Üksikasjalik info teie õigusest annulleerida ja selgitus, kuidas seda õigust ära kasutada, on esitatud Ärasaatmise kinnituses. See säte ei puuduta teie teisi seaduslikke tarbijaõigusi.

 

KOHALETOIMETAMINE JA OLEMASOLU

 

7.1 Me anname endast parima, et toimetada kaup teieni eeldataval tarnekuupäeval, mis on märgitud Ärasaatmise kinnituses, või kui kauba eeldatavat tarnekuupäeva pole näidatud, siis 30 päeva jooksul Ärasaatmise kinnituse kuupäevast arvates, v.a meist mittesõltuvatel vääramatu jõu asjaoludel, mis puhul me teatame muudetud tarnekuupäeva teile võimalikult kiiresti.

 

7.2 Mis tahes kaubad teie tellimuses, mida me ei saa täita, tagastatakse ja teid teavitatakse sellest e-posti teel võimalikult kiiresti.

 

OMANDIÕIGUS JA RISK

 

8.1 Kaubad on tarnehetkest alates teie vastutusel.

 

8.2 Kaupade omandiõigus läheb teile üle alles pärast seda, kui meile on laekunud kõik kaupade eest tasumisele kuuluvad summad, sh kohaletoimetamise kulud.

 

HIND JA MAKSE / PAKKUMISED JA KAMPAANIAD

 

9.1 Kõik pakkumised ja reklaamiaktsioonid, mis on meie veebilehel loetletud, meie e-postiga laiali saadetud või muul viisil levitatud, sõltuvad kauba olemasolust ja neid võidakse ette teatamata muuta.

 

9.2 Kauba hind ja kohaletoimetamise maksumus tuuakse meie saidil aeg-ajalt ära, v.a ilmselge vea juhtudel.

 

9.3 Kauba hind sisaldab käibemaksu. Kuid kui käibemaksu määr muutub teie tellimuse ja kohaletoimetamise kuupäeva vahel, korrigeerime me käibemaksu, v.a juhul kui te juba maksite kaupade eest täies ulatuses enne käibemaksu muutmise jõustumist.

 

9.4 Kauba hinda ja kohaletoimetamise maksumust võidakse mis tahes ajahetkel muuta, kuid muudatused ei mõjuta tellimust, mille suhtes me oleme teile saatnud Ärasaatmise kinnituse.

 

9.5 Meie sait hõlmab suurt hulka kaupu ja pole välistatud, et hoolimata meie püüdlustest võib mõnel kaubal meie saidil olla vale hind. Kui me avastame vea teie tellitud kaupade hinnas, teavitame me teid sellest võimalikult kiiresti ja anname teile võimaluse kinnitada tellimus õige hinnaga või see annulleerida. Kui meil ei õnnestu teiega ühendust võtta, käsitleme tellimust annulleerituna ja kogu teie raha tagastatakse.

 

9.6 Kui viga hinnakujunduses on ilmselge ja te saate seda ise tunnistada, pole me kohustatud kaupu teile ebaõige (madalama) hinnaga võimaldama.

 

9.7 Kõigi kaupade eest maksmine toimub krediit- või deebetkaardiga. Vahetevahel aktsepteerime me makset kaartidega, mis on meie saidil näidatud. Me teatame teile, kui teie makseandmed pole mingil põhjusel autoriseeritud. Seejärel võime pakkuda teile makset muul viisil.

 

MEIE TAGASTUSPOLIITIKA JA TAGASTAMINE

 

10.1 Kui te tagastate meile kauba: (a) kuna te ütlesite meievahelise lepingu üles neljateistkümnepäevase järelemõtlemise perioodi möödudes (vt p 6.1 ülalpool), töötleme me teile tagastamisele kuuluva summa võimalikult kiiresti ja igal juhul 30 päeva möödudes päevast, mil te meid annulleerimisest teavitasite. Sel juhul hüvitame me kauba või kaupade maksumuse täies ulatuses, miinus kohaletoimetamise maksumus. Siiski kannate te vastutust toote või toodete meile tagastamise maksumuse eest; (b) kuna te teavitasite meid vastavalt p 2.1, et te ei nõustu antud tingimuste või mingi meie poliitika muutmisega, või kuna teie hinnangul ei ole kaup töökorras, kontrollime me tagastatud kaupa ja teavitame teid peatselt teie hüvitisest e-posti teel. Reeglina töötleme me teile tagastamiseks kuuluva summa võimalikult kiiresti ja igal juhul 30 päeva möödudes päevast, mil me kinnitasime teile e-posti teel, et teil on õigus saada hüvitist.

 

Me hüvitame defektse kauba maksumuse täiel määral, sh mis tahes rakenduvad kohaletoimetamise kulud ja mis tahes mõistuspärased kulud, mida te kannate kauba meile tagastamisel. Kõigil muudel juhtudel kannate te vastutust toote meile tagastamise maksumuse eest ja peate tagastama kauba meie valitud kulleri abil. Samuti võime me teile pakkuda kauba väljavahetamist analoogilise, kuid töökorras kaubaga.

 

10.2 Tavaliselt tagastame me kogu teilt saadud raha samal viisil, mil te algselt ostu eest tasusite.

 

TOOTE KIRJELDUS JA GARANTII

 

11.1 Me garanteerime, et iga kaup, mida te meilt omandate läbi meie saidi, vastab kohaletoimetamisel kõigis olulistes aspektides selle kirjeldusele, sellel on rahuldav kvaliteet ja see sobib kõigiks eesmärkideks, milleks seda tüüpi tooteid tavaliselt tarnitakse.

 

11.2 Monitoride erineva konfiguratsiooni tõttu ei saa me vastutada meie saidil näidatud kaupade värvi kuvamise eest, kuigi me näitame tootja originaalkujutisi, ja enamikul juhtudest peavad need olema heaks kauba esitluseks. Võtke arvesse, et värvid esitletakse ligikaudselt.

 

MEIE PIIRANGUD JA VASTUTUSEST VABASTAMINE

 

12.1 Vastavalt käesolevatele sätetele ja tingimustele kanname me teie ees vastutust vaid kaupade ostuhinna eest ja vastavalt p 12.2 kõikide kahjude eest, mida te kannatate antud tingimuste meiepoolse järgimata jätmise tulemusel (sõltumata sellest, kas need tekivad lepingu järgi, tsiviilõigusrikkumise läbi (sh hooletus), seadusega sätestatud kohustuste rikkumise läbi vms), mis on sellise täitmatajätmise ettenähtavaks tagajärjeks.

 

12.2 Vastavalt p 12.3 ei kanna me vastutust kahju eest, mis tekib antud tingimuste ja sätete meiepoolse järgimata jätmise tulemusel, kui kahju kuulub järgmistesse kategooriatesse: (a) saamata jäänud tulu või laekumised; (b) äri kaotus; (c) saamata jäänud kasu; (d) oodatud kokkuhoiu mittesaavutamine; (e) andmete kaotus; või (f) juhtkonna või büroo tühi ajakulu. Siiski ei takista p 12.2 hagisid teie füüsilise vara kaotuse või vigastuse alusel, mida võis ette näha, või mis tahes teisi hagisid otseste kaotuste alusel, mis pole välistatud kategooriatega (a)–(f), sh p 12.2.

 

12.3 Mitte miski antud kokkuleppes ei välista ega piira meie vastutust (a) meie hooletuse läbi toimunud surma või kehavigastuste eest; (b) pettuse või teadvalt eksiteele viimise eest; (c) defektiga toodete eest vastavalt tarbijakaitse seadusele; (d) igasuguste muude küsimuste eest, mille puhul meil oleks ebaseaduslik välistada või püüda välistada meie vastutust.

 

12.4 Kui te ostate kauba kõrvaliselt müüjalt läbi meie saidi, on müüja individuaalne vastutus näidatud müüja tingimustes.

 

MAKSE OHUTUS

 

13: Kõik maksed krediit- ja deebetkaartidega meie saidil on kaitstud turvaühendusega. See turvaühendus garanteerib, et teie krediit- ja deebetkaardi andmed šifreeritakse enne seda, kui need antakse üle pangale autoriseerimiseks. Täiendava turvameetmena ei salvesta me internetis esitatud krediit- ja deebetkaardi andmeid vahetult pärast teie tellimuse töötlemist.

 

KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

 

14: Kehtiv seadusandlus nõuab, et osa informatsioonist või teadetest, mis me teile saadame, oleks kirjalikus vormis. Meie saiti kasutades nõustute te, et suhtlus meiega toimub peamiselt digitaalselt. Me võtame teiega ühendust e-posti teel või esitame teile infot, paigutades teated oma veebisaidile. Lepingulistel eesmärkidel nõustute te selle digitaalse sidevahendiga ja tunnistate, et kõik lepingud, teatised, info ja muud teated, mille me võimaldame teile digitaalselt, vastavad kõigile juriidilistele nõudmistele, millele vastavalt peaks sellised teated olema kirjalikus vormis. See tingimus ei mõjuta teie seaduslikke õigusi.

 

TEADAANDED

 

15: Kõik teadaanded, mis te meile saadate, tuleb lähetada firmale Furniteco e-postiga, mis on osutatud lg „Kontaktid“. Me võime teavitada teid e-posti aadressil või postiaadressil, mille te meile andsite tellimuse esitamisel, või muul viisil, nagu näidatud eespool p 14. Teadaanded loetakse nõuetekohaselt saaduks või kätte toimetatuks kohe pärast avaldamist meie veebisaidil, 24 tundi pärast e-kirja saatmist või kolm päeva pärast mis tahes kirja avaldamise kuupäeva. Mis tahes teadaande edastamise tõendamiseks piisab sellest, kui tõendatakse kirja puhul, et selline kiri oli õigesti adresseeritud, tembeldatud ja posti teel ära saadetud, e-kirja puhul aga, et selline e-kiri on saadetud adressaadi osutatud e-posti aadressil.

 

ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEANDMINE

 

16.1 Meievaheline leping on kohustav meile, samuti meie vastavatele õigusjärglastele.

 

16.2 Te ei saa lepingut või oma sellest tulenevaid õigusi või kohustusi üle anda, loovutada, võtta tasu või muul viisil käsutada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 

16.3 Me võime üle anda, loovutada, võtta tasu, sõlmida allhanke või muul viisil käsutada lepingut või sellest tulenevaid mis tahes õigusi või kohustusi igal ajal lepingu kehtivuse ajal.

 

SÜNDMUSED, MIS EI OLE MEIE KONTROLLI ALL

 

17.1 Me ei kanna vastutust meie mis tahes lepingujärgsete kohustuste täitmatajätmise või täitmisega viivitamise eest, kui selle on esile kutsunud asjaolud, mis ei ole meie kontrolli all (vääramatu jõu asjaolud).

 

17.2 Vääramatu jõu sündmus hõlmab iga tegevust, sündmust, teostamata sündmust, tegematajätmist või õnnetusjuhtumit, mis ei ole meie kontrolli all ja hõlmab, muuseas (piiranguteta): (a) streike, lokaute või muid tööseisakuid; (b) rahvarahutusi, mässu, sissetungi, terroriakti või selle ähvardust, sõda (kuulutatud või kuulutamata) või sõjaohtu või selleks ettevalmistust; (c) tulekahju, plahvatust, tormi, üleujutust, maaväringut, pinnase vajumist, epideemiat või muid loodusõnnetusi; (d) võimatust kasutada raudteed, mereteed, õhuteed, autotransporti ja muid ühiskondlikke või eratranspordivahendeid; (e) võimatust kasutada üldsusele avatud ja eraomandis olevaid telekommunikatsioonivõrke; (f) valitsuse alamaktid, dekreedid, seadused, määrused või piirangud; ja (g) pandeemiad ning epideemiad.

 

17.3 Iga lepingu täitmist meie poolt loetakse peatunuks vääramatu jõu asjaolude survel.

 

Selleks perioodiks on meil tellimuse täitmiseks ajapikendus. Me püüame vääramatu jõu sündmuse igati lõpetada või leida lahenduse, mille abil saab need meie lepingujärgsed kohustused täita, hoolimata vääramatu jõu asjaoludest.

 

KEELDUMINE

 

18.1 Kui mingil lepingu kehtivuse ajahetkel me ei nõua teilt rangelt mingi lepingujärgse kohustuse või antud tingimuse täitmist või kui me jätame kasutamata mingi õiguse või õiguskaitsevahendi, millele meil on lepingu alusel õigus, ei tähenda see sellistest õigustest või õiguskaitsemeetmetest keeldumist ega vabasta teid selliste kohustuste järgimisest.

 

18.2 Meie keeldumine mis tahes täitmatajätmisest ei tähenda keeldumist mis tahes järgnevast täitmatajätmisest.

 

18.3 Ükski meiepoolne keeldumine millestki neis tingimustest ei kehti, kui sellele pole otse osutatud keeldumisena ja sellest pole teid kirjalikult teavitatud vastavalt p 15 ülalpool.

 

ERALDISEISVUS

 

19: Kui kohus või pädev organ otsustab, et mingi käesolevate tingimuste säte või lepingu säte on kehtetu, seadusevastane ja pole mingil määral täitmiseks pööratav, lahutatakse see termin selles määras muudest tingimustest, mille kehtivus jätkub maksimaalses seadusega lubatud määras.

 

TÄISKOKKULEPE

 

20.1 Antud tingimused ja neis osutatud mis tahes dokument moodustavad täiskokkuleppe meie vahel ja asendavad kõik eelnevad arutlused, kirjavahetuse, kokkulepped, eelnevad lepped, mõistmise või kokkuleppe meie vahel lepingu iga eseme suhtes.

 

20.2 Igaüks meist tunnistab, et lepingu sõlmimisel ei toetu keegi meist kinnitustele või garantiidele (sõltumata sellest, kas need on tehtud süütult või hooletuse läbi), mis pole antud tingimustes või dokumentides, millele need viitavad, esitatud.

 

20.3 Igaüks meist nõustub, et meie ainus vastutus antud kokkuleppes esitatud kinnituste ja garantiide osas (sõltumata sellest, kas need on tehtud süütult või hooletuse läbi) seisneb lepingu rikkumises.

 

20.4 Miski selles punktis ei piira ega välista vastutust kelmuse eest.

 

MEIE ÕIGUS NEID TINGIMUSI MUUTA

 

21.1 Meil on õigus antud tingimusi aeg-ajalt üle vaadata ja muuta.

 

21.2 Meile laienevad kauba tellimise hetkel kehtiv poliitika, sätted ja tingimused, v.a juhud, kui seadus või riigiorgan nõuab antud poliitika või tingimuste muutmist (sellisel juhul rakenduvad need, mis rakendusid teie poolt varem esitatud tellimustele), või kui me teavitame teid antud poliitika või tingimuste muudatustest enne seda, kui me saadame teile Ärasaatmise kinnituse (sel juhul on meil õigus eeldada, et te aktsepteerisite sätte ja tingimuse muudatuse, kui te meid ei teavita vastupidisest seitsme tööpäeva möödudes kauba saamisest).

 

SEADUS JA JURISDIKTSIOON

 

22: Lepingud kauba ostuks läbi meie saidi ja mis tahes vaidlused või pretensioonid, mis tekivad nendest või seoses nendega, nende eseme või vormistamisega (sh lepinguvälised vaidlused või pretensioonid), reguleeritakse kehtiva seadusandlusega. Iga vaidlus või pretensioon, mis tekib või seondub selliste lepingutega või nende sõlmimisega (sh lepinguvälised vaidlused või pretensioonid), kuuluvad kohtute mitteeranditusse kohtualluvusse Eestis.

 

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED

 

23: Isikul, kes pole antud tingimuste või lepingu pooleks, ei ole mingeid õigusi selle osas ega nendega seoses.

 

TÄIENDAVAKS LUGEMISEKS

Meie küpsisefailide poliitika, konfidentsiaalsuspoliitika.